Dvojjazyčné pracovní listy o stanovištích v NP Šumava

9 pracovních listů v němčině a zároveň v češtině. Tématem je např. horská smrčina, šumavská rašeliniště, louky a pastviny. Žáci se dozví zajímavosti o zvířatech, rostlinách a jsou vedeni k vnímání ekologických souvislostí.