Inspirace

Hledejte inspiraci v několika následujících česko-německých projektech. Nabízíme vám ukázku různorodých projektů mezinárodní spolupráce.

Česko-německé výukové programy, partnerské školy Národního parku Šumava

Projekt „Partnerské školy NP Šumava” poskytuje mimo jiné česko-německé výukové programy, ale také možnost ubytování v SEV NP Bavorský les zdarma.

Dvojjazyčné pracovní listy o stanovištích v NP Šumava

9 pracovních listů v němčině a zároveň v češtině. Tématem je např. horská smrčina, šumavská rašeliniště, louky a pastviny. Žáci se dozví zajímavosti o zvířatech, rostlinách a jsou vedeni k vnímání ekologických souvislostí.

Exkurze pro veřejnost a pobytové kurzy pro smíšené česko-německé školní kolektivy, 2015/2016

Projekt Energie bez hranic/Energie ohne Grenzen. Aktivity byly zaměřeny na získání hlubších znalostí o rozdílné energetické koncepci v ČR a Německu a na výměnu informací a zkušeností. PROUD – envicentrum Podbranský mlýn.

Pobytové kurzy pro české i bavorské školy (4.–9. třídy ZŠ + SŠ)

Ucelené, didakticky strukturované tří až pětidenní pobyty školních kolektivů v PROUDu – envicentrum Podbranský mlýn.

Zahraniční dobrovolníci, 2018/2020

Projekt Neformální a environmentální vzdělávání v Pootaví, Erasmus+. Dobrovolníci z Německa a Polska strávili rok v PROUDu – stali se součástí týmu lektorů, pořádali akce pro veřejnost, pobytové kurzy pro školní kolektivy.

Multimediální turistický průvodce Peregrinus Silva Bohemica, 2016/2019

Průvodce po přeshraničních historických cestách v Bavorském lese a na Šumavě. Byly pořádány také společné exkurze, semináře a prezentace pro veřejnost z obou zemí. Partneři projektu: Západočeská univerzita v Plzni, Úhlava o.p.s., Technologický kampus Freyung.

Propagace regionálních producentů z obou stran hranice a akce pro veřejnost, 2018/2020

  • Dny otevřených dveří, exkurze na farmy, ochutnávky potravin, jarmarky, gastrovycházky, kurzy vaření, zážitkové programy pro děti. Čeští farmáři čerpali inspiraci v Rakousku a Německu, naši řemeslníci mohli propagovat své výrobky za hranicemi. 
  • Projekt: Udržitelný venkov v česko-bavorském pohraničí, partneři: Úhlava o.p.s, Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví Cham (AELF Cham).

(Ne)tradiční farmy v Bavorsku, 2020

  • Zájezd na rodinnou farmu s chovem ryb a s restaurací v oblasti Tirchenreuth a dále na pštrosí a zážitkovou farmu. Možnost inspirace a poznání netradičních způsobů hospodaření.
  • Projekt: Udržitelný venkov v česko-bavorském pohraničí, partneři: Úhlava o.p.s, Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví Cham (AELF Cham).

Farma – místo pro výuku a zážitek, 2014/2016

  • V okrese Cham a v Plzeňském kraji nabízí kvalifikovaní zemědělci výukové a zážitkové programy, které jsou určeny i pro skupiny zájemců ze sousední země. Nabídka programů přetrvává.
  • Partneři projektu: Úhlava o.p.s, Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví Cham.

Hospitace do družin v Bavorsku a do bavorských školek, 2017/2019

Nadační fond Zelený poklad, projekt „MINT“ od mala.

Matematika v lese s Barbarou Schuster, 2019

  • Tlumočený vzdělávací program pro učitele/učitelky z předškolních zařízení.
  • Nadační fond Zelený poklad, projekt „MINT“ od mala.

Voda – Wasser 2020

  • Exkurze, vzdělávací programy, hospitace pro pedagogy z obou stran hranice, přednáškový cyklus.
  • Nadační fond Zelený poklad.

Společná návštěva environmentálního centra Haus am Strom, 2014

Studenti střední a Jazykové školy Volyně a Staatliche Berufsschule 2 Passau společně navštívili environmentální centrum.

Projektový den s partnerskou školou, 2015

Studenti střední a Jazykové školy Volyně a Staatliche Berufsschule 2 Passau realizovali společně ekologicky zaměřené aktivity v přírodě kolem Dunaje.

Lesní hry pro mládež – Waldjugendspiele, 2017

Žáci třetího ročníku ZŠ Komenského v Domažlicích vytvořili s žáky partnerské školy Grundschule Furth im Wald žákovské týmy a vyrazili na interaktivní procházku po naučné stezce.

Fasching – Masopust, 2012

Němčináři ze 4. tříd ZŠ Komenského v Domažlicích navštívili partnerskou školu ve Furth im Wald. Spolu s německými vrstevníky se proměnili v havrany a malé čarodějnice a čaroděje. Vyzkoušeli si např. německá zaklínadla, výrobu vlastních košťat, společné zpívání aj.